img

Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process)

Tính năng nổi bật của phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process) cho phép bạn theo dõi toàn bộ quá trình tuyển dụng từ khi tìm kiếm các ứng viên cho đến khi kí kết các hợp đồng lao động hay quản lý các yếu tố: vị trí cần tuyển, đơn ứng tuyển, phỏng vấn… một cách tự động mà không cần đến sự can thiệp thủ công.

Cụ thể:

  • Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process) được tích hợp với cổng email để tự động lấy các email gửi đến từ các ứng viên và tự động lưu trữ hồ sơ ứng viên trong danh sách các hồ sơ ứng tuyển. Cho dù ứng viên liên hệ với bạn bằng email hoặc sử dụng một hình thức trực tuyến nào khác, bạn sẽ có được tất cả các dữ liệu (sơ yếu lý lịch, CV) một cách tự động và bạn có thể trả lời trong một nhấp chuột, tái sử dụng các mẫu thư trả lời.
  • Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process) cũng được tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu để lưu trữ và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu CV và tìm ra ứng viên mà bạn đang tìm kiếm.*
  • Ngoài ra, phân hệ này được tích hợp với Phân hệ Khảo Sát, cho phép bạn xác định các cuộc phỏng vấn cho các công việc khác nhau. Bạn còn có thể xác định các giai đoạn khác nhau của cuộc phỏng vấn và dễ dàng đánh giá ứng viên từ giao diện Kanban.
  • Phần mềm nguồn mở Odoo cho phép bạn tổ chức các ban tuyển dụng, thúc đẩy các thông báo tuyển dụng của bạn, theo dõi các hồ sơ ứng tuyển và xây dựng một cơ sở dữ liệu.
  • Tự động kết nối và đăng tin tuyển dụng trên các trang web việc làm nổi tiếng nhất: LinkedIn, Monster, Craigslist, ... Mỗi vị trí công việc có một địa chỉ email mới sẽ tự động được phân bố để dẫn trực tiếp đến vị trí công việc cần tuyển dụng.
  • Tạo chiến lược tuyển dụng của riêng bạn cũng như tùy chỉnh các bước của quá trình tuyển dụng của bạn: sơ tuyển, buổi phỏng vấn đầu tiên, buổi phỏng vấn thứ hai, đàm phán, ...
  • Nhận số liệu thống kê chính xác về đường dẫn tuyển dụng của bạn. Nhận báo cáo để so sánh hiệu suất của các khoản đầu tư khác nhau của bạn trên các kênh thông tin tuyển dụng bên ngoài. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kế hoạch và chiến lược tuyển dụng của bạn dựa trên sự so sánh này.
  • Hợp lý hóa quy trình tuyển dụng của bạn bằng việc đánh số hồ sơ, theo dõi ứng viên, tìm kiếm hồ sơ.Thực hiện theo dõi các ứng viên trong quá trình tuyển dụng của bạn với kiểu xem Kanban thông minh. Các tài liệu như sơ yếu lý lịch và bản tóm tắt quá trình làm việc được lập tự động, cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm các kỹ năng cụ thể và xây dựng một cơ sở dữ liệu của hồ sơ.
  • Phân hệ này giúp cải thiện cách thức tuyển dụng của công ty bạn thông qua các Khảo sát trực tuyến/trực tiếp tích hợp. Nó tạo khung phỏng vấn riêng của bạn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của chúng tôi. Sử dụng thiết kế của các bản khảo sát phù hợp với câu hỏi để tạo ra quy trình tuyển dụng của riêng bạn. Yêu cầu các ứng viên phải điền vào các bản khảo sát trực tuyến hoặc yêu cầu người phỏng vấn sử dụng nó trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp.