Quản lý tồn kho

Phân hệ quản lý hàng tồn kho cung cấp các thông tin tức thời về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp. Phân hệ này quản lý tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa, quản lý hàng hóa chi tiết tới từng vị trí cất giữ hàng hoá. Phân hệ này cho phép tính chi phí hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết về hàng hóa nhằm đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả hơn.

Giải pháp Quản lý tồn kho của Dolphin ERP

Cải thiện hiệu suất và thời gian xử lý

Tổ chức tốt hơn kho của bạn với hệ thống thông minh kiểm kê hàng tồn kho với bút toán kép

  • Phương pháp lưu trữ hiệu quả nhất và cải thiện tất cả các hoạt động nội bộ.
  • Bút toán tồn kho kép của Odoo không có đầu vào, đầu ra hoặc chuyển đổi hàng tồn kho
  • Thay vào đó, tất cả các hoạt động là di chuyển hàng tồn kho giữa các địa điểm.

img

Ít hàng tồn kho hơn, không hết hàng tồn kho với bổ sung hoàn toàn tự động.Sử dụng các điểm đặt hàng và RFQ tự động để tạo chuỗi cung ứng hiệu quả tốt hơn

img

Các tính năng nâng cao được thực hiện đơn giảnSử dụng tự động hóa tiên tiến và các tuyến nâng cao để quản lý bất kỳ kho hàng nào..

img

Truy xuất nguồn gốc

Theo dõi mọi động thái tồn kho với hệ thống kiểm kê độc đáo.

  • Theo dõi mọi động thái tồn kho từ mua vào kho đến đơn đặt hàng.
  • Theo dõi rất nhiều hoặc nối tiếp luồng dữ liệu lên và luồng dữ liệu xuống từ bất cứ nơi nào trong chuỗi cung ứng.

img

Báo cáo rõ ràng và đầy đủ

Luôn biết về các báo cáo thực tế.

  • Đưa ra quyết định chính xác hơn với báo cáo động trong thực tế mà bạn có thể lưu và chia sẻ với bất kỳ ai.
  • Giữ thông tin quan trọng trong tầm tay với trang tổng quan tùy chỉnh.

img

Các phân hệ tích hợp

img