Giải pháp quản lý nguồn lực sản xuất (MRP)

Lập kế hoạch quản lý nguồn lực sản xuất (MRP) là một kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch và kiểm soát hàng tồn kho được sử dụng để quản lý các quy trình sản xuất. Hầu hết các hệ thống MRP đều dựa trên phần mềm, nhưng cũng có thể thực hiện MRP bằng tay.

Một hệ thống MRP nhằm mục đích đồng thời đáp ứng ba mục tiêu:

 • Đảm bảo nguyên liệu có sẵn để sản xuất và sản phẩm có sẵn để giao cho khách hàng.
 • Duy trì mức vật liệu và sản phẩm thấp nhất có thể trong cửa hàng
 • Lập kế hoạch hoạt động sản xuất, lịch giao hàng và các hoạt động mua bán.

Giải pháp MRP được DolphinERP triển khai

Một giải pháp hiện đại cho một vấn đề cũ.imgTất cả chỉ trong một phần mềm duy nhấtimgBảng trung tâm điều khiển công việcimg

Tối ưu hóa các mức tồn kho

Thông qua các quy tắc đầy đủ chính xác.

 • Sử dụng quy tắc đặt hàng, quy tắc chứng khoán tối thiểu hoặc lịch sản xuất chính để tự động hóa các giao dịch mua sắm.
 • Bộ lập trình tính toán mọi thứ.
 • Sử dụng các lộ trình, ràng buộc và thời gian dẫn để tối ưu hóa mức tồn kho và tránh thiếu hụt. img

Quản lý bằng mã vạch

Cho dù doanh nghiệp sử dụng số lô, số sê-ri hoặc sản phẩm không xác định, đều có thể sử dụng mã vạch để tăng tốc độ hoạt động ở mọi bước: * Kiểm soát tiếp nhận

 • Chọn
 • Đóng gói
 • Đơn đặt hàng công việc
 • Vv…

img

Quản lý báo cáo và KPI

Tất cả dữ liệu trong tầm tay.

 • Kiểm soát năng suất với báo cáo Hiệu suất Thiết bị Tổng thể (OEE) thời gian thực và theo dõi 6 tổn thất lớn của TPM.
 • Theo dõi KPI bảo trì như MTTR và MTBF.
 • Tạo trang tổng quan tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.
 • Báo cáo động về mọi thứ từ chi phí đến truy xuất nguồn gốc, phân tích hiệu suất, OEE và hơn thế nữa giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn về doanh nghiệp của mình. imgTích hợp các phân hệimg