img

Phân hệ Hóa đơn điện tử & Thanh toán (Billing)

Ưu điểm:

  • Phân hệ này giúp cho việc tạo hóa đơn dễ dàng, gửi hóa đơn chuyên nghiệp và thanh toán trực tuyến một cách nhanh gọn. Hệ thống sẽ tự động tích hợp với các phân hệ khác khác để cập nhật dữ liệu và tiến hành thanh toán tự động dựa trên hoạt động của bạn.
  • Với phân hệ này, bạn có thể gửi hóa đơn trực tiếp cho khách hàng chỉ với một cái nhấp chuột. Hoá đơn được tự động đính kèm vào email như là một tập tin PDF.
  • Bạn sẽ không phải mệt mỏi khi liên tục nhắc nhở các khoản nợ của khách hàng nhờ phân hệ Hóa đơn điện tử và thanh toán. Vì việc thanh toán sẽ diễn ra nhanh chóng hơn với dịch vụ thanh toán Paypal hoặc các phương thức khác. Đơn giản chỉ cần cài đặt và tự động hóa theo dõi để được thanh toán một cách nhanh chóng.
  • Odoo cho phép kết nối với tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể nhập bản sao kê ngân hàng và cân đối chúng chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Sau đó, bạn chỉ cần chuẩn bị các ủy nhiệm chi dựa trên hóa đơn nhà cung cấp và điều khoản thanh toán. img
  • Phân hệ này giúp bạn tra cứu trực tiếp các thông tin quan trọng với bảng điều khiển linh hoạt và tùy chỉnh cũng như phân tích các hoạt động thu chi, phân tích hoá đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng…