img

Phân hệ đánh giá nhân sự (Appraisal)

Hỏi: Có cần thiết phải sử dụng phân hệ đánh giá nhân sự?Đáp:Phân hệ này rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Nó sẽ giúp phát triển tài sản quan trọng nhất của công ty bạn thông qua việc lập kế hoạch đánh giá nhân viên và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá chuẩn xác cũng như thiết lập quá trình đánh giá và theo dõi sự phát triển nhân viên của bạn.

Cụ thể phần mềm này sẽ giúp cho công ty bạn:

  • Phần mềm thẩm định hiệu suất lao động trực tuyến từ đó thiết lập đánh giá định kỳ nhân viên

Đây có thể xem như là một công cụ đắc lực cho phép bạn thực hiện các quá trình thúc đẩy năng suất lao động của nhân viên bằng cách thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu suất của họ. Việc đánh giá thường xuyên năng suất làm việc sẽ thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả hơn từ đó mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Phân hệ này thích hợp cho mọi loại hình công ty, dù cho là công ty cỡ nhỏ hay công ty đa quốc gia với thao tác sử dụng đơn giản, linh hoạt.

  • Xây dựng quy trình đánh giá chuẩn xác

Phân hệ này sẽ tạo ra các cuộc khảo sát để thu thập các câu trả lời từ nhân viên của bạn. Các khảo sát này sẽ được quản lý theo phương thức: từ dưới lên, từ trên xuống, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng bởi người quản lý. Bạn có thể lựa chọn các mẫu khảo sát có sẵn hoặc chuẩn bị mẫu khảo sát mới dựa trên nhu cầu của riêng bạn. Hệ thống đánh giá hiệu suất trực tuyến cho phép tạo ra các cuộc khảo sát của riêng bạn. Bạn có thể thêm câu hỏi, chỉnh sửa trang và soạn thảo một cuộc khảo sát hữu ích để có được câu trả lời phù hợp nhất từ nhân viên của bạn. Điều quan trọng là, hệ thống Odoo còn cho phép bạn kiểm tra mẫu khảo sát của bạn trước khi gửi nó cho cấp dưới, đồng nghiệp của bạn hoặc nhân viên khác. Bạn có thể hiển thị nó cho người đồng quản lý của bạn hoặc một người giám sát và yêu cầu cho ý kiến và đánh giá trước khi hoàn tất cuộc khảo sát.

img

  • Thiết lập kế hoạch Đánh giá

Kế hoạch đánh giá nhân sự được thực hiện thông qua các cuộc khảo sát khác nhau. Mỗi cuộc khảo sát có thể được trả lời bởi một bộ phận cụ thể hoặc nhiều phòng ban khác nhau tùy thuộc vào tính chất của khảo sát. Việc xem xét và đánh giá cuối cùng được thực hiện bởi người quản lý. Một kế hoạch đánh giá có thể được gán cho một nhân viên. Các kế hoạch này xác định tần xuất và cách bạn quản lý đánh giá định kỳ cho từng nhân viên của bạn.

  • Tự động tạo các email đánh giá định kì đúng nơi vào đúng thời điểm

Từ các dữ liệu thu được thông qua phiếu khảo sát, người quản lý có thể xác định các công việc tiếp theo để hoàn thành đánh giá nhân sự. Odoo sẽ tự động gửi email tới từng nhân viên yêu cầu thực hiện một cuộc đánh giá định kỳ.

  • Theo dõi các kế hoạch đánh giá

Bạn có thể gửi lời nhắc để trả lời và xem các kế hoạch đánh giá thông qua dưới dạng lịch. img

  • Xem các câu trả lời Sau khi các phiếu khảo sát được các nhân viên trả lời đầy đủ, bạn có thể xem được mọi thông tin dưới dạng PDF hoặc có thể in ngay lập tức.